• cms_energetika
  • cms_it
  • cms_zastita_2
  • cms_ekonomija
  • cms_saobracaj
  • cms_zastita_1

Osnovne informacije

Naziv ustanove:
Visoka škola „CMS - Centar za multidisciplinarne
studije“ u Tuzli

Sjedište i mjesto izvođenja:
Vjekoslava Tunjića 15, 75 000 Tuzla, BiH

Identifikacijski broj: 4210192750007
Žiro račun: 1327002015579295 NLB BANKA d.d.

Kontakt telefoni:
+387 35 369 540
+387 35 369 541
+387 35 369 542

Fax:
+387 35 369 544

E-mail: info@cms.edu.ba

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, kao samostalna visokoškolska ustanova na području Tuzlanskog Kantona, ima svoju viziju budućnosti i uspjeha zasnovanu na pretpostavci da se društva u regiji Istočne i Jugoistočne Evrope nalaze u procesu tranzicije i reformi u svim sferama društvenog života, što bez sumnje zahtijeva nova duboka znanja, koja prije svega znače iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okvira Bosne i Hercegovine.

CMS je usmjeren na edukaciju budućih zaposlenika u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, nastavnika i naučnika, a temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima.

   

Trajanje studija na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli

  1. Dodiplomski studij traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 180 ECTS bodova.
  2. Dodiplomski studij traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.

Način izvođenja studija:
– Studij se izvodi kao redovni i izvanredni studij.
– Studij se izvodi po Bolonjskom procesu.