Osnovne informacije

Naziv ustanove:
Visoka škola „CMS - Centar za multidisciplinarne
studije“ u Tuzli

Sjedište i mjesto izvođenja:
Vjekoslava Tunjića 15, 75 000 Tuzla, BiH

Identifikacijski broj: 4210192750007
Žiro račun: 1327002015579295 NLB BANKA d.d.

Kontakt telefoni:
+387 35 369 540
+387 35 369 541
+387 35 369 542

Fax:
+387 35 369 544

E-mail: info@cms.edu.ba

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli, kao samostalna visokoškolska ustanova na području Tuzlanskog Kantona, ima svoju viziju budućnosti i uspjeha zasnovanu na pretpostavci da se društva u regiji Istočne i Jugoistočne Evrope nalaze u procesu tranzicije i reformi u svim sferama društvenog života, što bez sumnje zahtijeva nova duboka znanja, koja prije svega znače iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okvira Bosne i Hercegovine.

CMS je usmjeren na edukaciju budućih zaposlenika u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, nastavnika i naučnika, a temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima.

001 002 003 

Trajanje studija na Visokoj školi „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli

  1. Dodiplomski studij traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija, diplomant stječe ukupno 240 ECTS bodova.

Način izvođenja studija:
– Studij se izvodi kao redovni i izvanredni studij.
– Studij se izvodi po Bolonjskom procesu.