Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni za upis na dodiplomski studij:

– Zahtjev za upis (preuzima se u studentskoj službi) ili web sajtu Visoke škole
– Diploma o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi
– Svjedodžba o završenom razredu od 1. do 4. razreda srednje škole
– Nostrifikacija diplome srednje škole, ako je završena izvan BiH
– Rodni list
– Uvjerenje o državljanstvu
– Dvije fotografije 4 x 6
– Dokaz o uplati upisnog materijala
– Dokaz o uplati I rate studija
– Upisni list (preuzima se u studentskoj službi)
– Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi)

Dodatni dokumenti koji su obavezni za prelaznike s drugih visokoškolskih ustanova:

– Indeks prethodnog studija
– Original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena kopija indeksa), te kopija diplome za studente koji su diplomirali
– Prijepis programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispit više ne provodi

Svi navedeni dokumenti predaju se u ovjerenoj kopiji ili originalu.