Prijava na studentsku razmjenu - Španija


Poštovani studenti,

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta, studentima generacije 2017/2018 Poslovne ekonomije (studenti koji će ove akademske godine pohađati 2 godinu studija) omogućili smo odlazak u Španiju, u regiju Galicija na 3 mjeseca, i to od 01 novembra 2018 do 01 februara 2019 godine.

Važno je napomenuti da studenti NEĆE IMATI NIKAKVIH TROŠKOVA, niti putovanja niti smještaja u Španiji.

Studenti bi dobili mjesečni džeparac od 800 EURA koji bi imali na raspolaganju dok borave tamo.

Osnovni uslovi:
- Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- Posjedovanje biometrijskog pasoša minimalnog važenja do 05.05.2019. godine

Svi prijavljeni studenti će biti rangirani na osnovu dosadašnjeg uspjeha u školovanju, odnosno na osnovu ostvarenog prosjeka ocjena.

Krajnji rok za prijavu je: 07.10.2018 godine.

Studenti se mogu prijaviti na e-mail: musanovicesad2@gmail.com
Broj mjesta je ograničen.

Šaljemo Vam web adresu institucije gdje bi slušali nastavu: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/

Nakon prijave studenata, za zainteresovane će biti održana detaljna prezentacija gdje će se upoznati sa svim informacijama potrebnim za putovanje i ostanak u Španiji.

Direktor CMS Tuzla


1.10.2018. 18:49:00