POTPISAN MEĐUNARODNI SPORAZUM O SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM „NIKOLA TESLA“ IZ GOSPIĆA


Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ iz Tuzle potpisala je međunarodni sporazum o saradnji sa Veleučilištem „Nikola Tesla“ iz Gospića (Republika Hrvatska). Ovim je Visoka škola nastavila pozitivan trend potpisivanja međunarodnih sporazuma sa institucijama od interesa.

Sporazum se odnosi na mogućnosti mobilnost studenata i nastavnika kroz različite programe Evropske unije (ERASMUS+), razvoj zajedničkih istraživačkih programa i razmjena naučnog znanja i materijala.

Više informacija možete naći na zvaničnoj web stranici: www.velegs-nikolatesla.hr/5.2.2019. 9:44:00