PREZENTACIJA KNJIGE AUTORA PROF. DR. ŽELJKA KNEŽIČEKA


U galeriji Mandžić u Tuzli u prisustvu nastavnika, studenata, i drugih posjetilaca, predstavljena je knjiga „Dobrovoljni vatrogasac u Solani Kreka – Rudolf Zamboni“. Autori su Željko i Tihomir Knežiček, a izdavač je Visoka škola „CMS - Centar za multidisciplinarne studije“ iz Tuzle.

Mada se u knjizi govori o članu nekadašnjeg Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Solana“ Kreka s najvišim rangom i društvenim priznanjima, publikacija je nesumnjivo i hronika vatrogastva Tuzle i cijele Bosne i Hercegovine. Posebno je zanimljiva socijalna perspektiva društvenog angažmana u vatrogastvu, u višenacionalnoj zajednici kakva je Kreka.

Prisutnima su se pored autora i recenzenata obratili direktor Visoke škole „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ Prof. VŠ Esad Mušanović, Komandir Profesionalne vatrogasne brigade iz Tuzle gospodin Asmir Buljubašić i izvršna direktorica „Solane“ Tuzla Meliha Rizvić.5.2.2019. 9:46:00