IZMEĐU MINISTARSTVA PRIVREDE TUZLANSKOG KANTONA I VISOKE ŠKOLE CMS – CENTAR ZA MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE U TUZLI POTPISAN SPORAZUM O OBRAZOVNOJ-NAUČNOJ I STRUČNOJ SARADNJI


Između Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona i  CMS „Centra za multidisciplinarne studije“ iz Tuzle, danas je u kabinetu Ministra potpisan Sporazum o obrazovnoj-naučnoj i stručnoj saradnji.

Sporazumom je definisana stručna i naučna saradnja u vidu izrade raznih projekata i elaborata u energetskom sektoru, oblasti saobraćaja, kao i zaštiti na radu i zaštiti od požara.

Na ovaj način stručni-akademski nastavni kadar CMS-a Tuzla, biće uključen u privredne tokove i realni sektor Tuzlanskog kantona.13.2.2019. 12:02:00