O visokoj školi

Visoka škola „CMS – Centar za multidisciplinarne studije“ u Tuzli (u daljnjem tekstu CMS), kao samostalna visokoškolska ustanova na području Tuzlanskog Kantona, ima svoju viziju budućnosti i uspjeha zasnovanu na pretpostavci da se društva u regiji Istočne i Jugoistočne Evrope nalaze u procesu tranzicije i reformi u svim sferama društvenog života, što bez sumnje zahtijeva nova duboka znanja, koja prije svega znače iskorak iz postojećeg kulturno-civilizacijskog okvira Bosne i Hercegovine.

CMS je usmjeren na edukaciju budućih zaposlenika u oblasti ekonomije, saobraćaja, energetike, informacijskih tehnologija i zaštite na radu i zaštite od požara, nastavnika i naučnika, a temelji se na savremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima.

Osnivanjem CMS -a i njegovom saradnjom sa privredom postići će se brži privredni rast i razvoj društva. Uticat će se na dolazak mladih ljudi – studenata iz cijele BiH i svijeta da bi stekli nova znanja i iskustva u Tuzli, Tuzlanskom Kantonu koji ima sve pretpostavke za to. Osnivanje CMS -a je i na reformskom kursu usklađivanja s Bolonjskim procesom i privredom i međunarodnim obrazovnim institucijama.

Naša misija koju postavljamo kao dugoročnu je da se CMS održi kao respektabilna ustanova u visokom školstvu, poznata i priznata kao visokokvalitetna i profesionalna institucija na ovim prostorima iz studijskih smjerova koje organizira.

CMS će u svojoj praksi primjenjivati mentorski sistem, i ostale najmodernije metode edukacije koje će omogućiti sticanje znanja na najsavremenije načine, a osmišljena je kao mjesto rada i napredovanja studenata i nastavnog osoblja koje posjeduje naučnu i pedagošku reputaciju, ali i iskustva iz prakse.

Studentu je omogućena maksimalna saradnja s nastavnim i drugim osobljem CMS -a, aktivno učestvovanje na različitim stručnim skupovima i simpozijima i mnoge druge aktivnosti koje utiču na to da svršeni studenti budu kadar prepoznatljiv po svojim znanjima i kompetencijama u cijeloj BiH i šire.

Kroz edukaciju i učenje CMS će nastojati, kroz maksimalno zalaganje zaposlenih, te izgradnju i širenje kulture kvalitete, postići prioritetne ciljeve i to: ustanoviti, štititi i prenositi znanje i sposobnosti i time doprinositi razvoju sposobnosti pojedinaca i društva i pružiti mogućnost građanima da, u skladu sa zakonskim propisima, uživaju korist visokoškolskog obrazovanja za cijeli život.